Add

17 September 2018

ગાંધીજીની ૧૫૦ મી જન્મજયંતીની ઉજવણી

ગાંધીજીની ૧૫૦ મી જન્મજયંતીની ઉજવણી

PDF FILE CLICK HERE


પ્રાર્થના પોથી

પ્રાર્થના પોથી


PDF ફાઈલ  Click Here

31 August 2018

સ્વચ્છતા પખવાડિયું ઉજવણી ૨૦૧૮

સ્વચ્છતા પખવાડિયું ઉજવણી ૨૦૧૮

PDF ફાઈલ  CLICK HERE
13 August 2018

વાલી સંમેલન અહેવાલ ૧૫ મી ઓગસ્ટ ૨૦૧૮

વાલી સંમેલન અહેવાલ ૧૫ મી ઓગસ્ટ ૨૦૧૮
PDF ફાઈલ


27 July 2018

પ્રજ્ઞા ગણિત વાર્ષિક આયોજન ધોરણ ૧ અને ૨

પ્રજ્ઞા ગણિત વાર્ષિક આયોજન 


PDF FILE


25 July 2018

ગણન સાહિત્ય

ગણન સાહિત્ય ધોરણ ૧ થી ૪ અને ધોરણ ૫ થી ૮ માટે

PDF ફાઈલ